Kuram atölyesi I: Teknoloji Bağlamında Sanat, Tasrım ve Üretimde Merkezsizleşme

08 Kas 14 / 14:00 / StudioX

amber’14 kapsamında “Merkezsizlik” teması üzerine Kuram Atölyesi’nin yürütücülüğünde  düzenlenecek iki tölyenin ilki “Kuram Atölyesi I: Teknoloji Bağlamında Sanat, Tasarım ve Üretimde Merkezsizleşme” başlığını taşıyor.

Atölye Yürütücüleri: Ata Ünal, Fatih Aydoğdu, Ekmel Ertan
Açıcı konuşmacılar: Bager Akbay, Akın Şahin

 

Kuram Atölyesi 2010 yılında Ata Ünal, Ayşe Draz ve Özlem Hemiş tarafından kurulmuştur. Daha önce Performans Günleri 2010 kapsamında “performans” ve GalataPerform Görünürlük Projesi 6 kapsamında “görünürlük” kavramları üzerine oturumlar gerçekleştiren Kuram Atölyesi bireysel ya da kolektif soru sorma, fikir üretme, sorgulama ve tartışma süreçlerine özel önem atfeden bir oluşumdur. Merkezine yerleştirdiği kavramlardan yola çıkarak, sadece kuram ağırlıklı çalışanlara ya da yaklaşanlara değil, tüm sanatçı, tasarımcı, akademisyen, eleştirmen, izleyici, programcı, vs.vs.lere ve bu çerçevedee katkı sağlayabileceğini, buradan beslenebileceğini düşünen herkese açık etkinlikler gerçekleştirir.

Leave A Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir