Program – Beden ve Mekan için Arayüzler

Salt Beyoğlu
9 Kasım 2014 – Pazar
12:00 – 18:00

Bu yarım günlük programda yeni teknolojiler  ile beden ve mekan ilişkisi üzerine araştırmalarını sürdüren sanatçıların performans ve sunumlarını karma bir program olarak izleyeceksiniz

 

Zaman Çizelgesi*

13:00    “Beden ve Mekan için Arayüzler”, Ekmel Ertan (Konuşma)
13:15     “Metabody Projesinin Tanıtımı”, Jaime de Val (Konuşma)
13:30     “MotionComposer:  Hareketi Müziğe Çevirme – Engelli ve Engelsiz Bireyler İçin”, Robert Wechsler (Konuşma)
13:45     “Teknolojik Araç ve Yöntemleri Selebral Palsi için Kullanıma Sokmak”, Feride Bilir (Konuşma)
14:00    Farklı Bedenlerle Dans + Motion Composer (Performans)
14:45    Motion Composer (Sunum)
15:00    “Etkileşimli Ortamlar”, Nimish Biloria (Konuşma)
15:15     Nilüfer Kozikoğlu (Konuşma)
15:30    “Hareketten Forma: Kristal Bedenler”, Şafak Uysal (Konuşma)
15:45     Kristal Bedenler (Atölye sunumu)
16:00    Nifüfer (Atölye sunumu)
16:15     Wearable Dynamics (Sunum)
16:45    Sheldon’la Dans  (Performans)
17:00    “Wearable_Dynamics: methodology that applies the dynamics of physical movements to understand body expressivity”, Paola Tognazzi (Konuşma)
17:15     “Farklı Bedenlerle Dans”, Tuğçe Tuna (Konuşma)
17:30    Farklı Bedenlerle Dans + Motion Composer (Performans)
17:45    Sheldon’la Dans  (Performans)

*: Programın yapısından dolayı zaman çizelgesinde kaymalar olabilir

Kategorik Program

Sinema Salonu
Konuşmalar:
“Beden ve Mekan için Arayüzler”, Ekmel Ertan (Küratör, sanatçı, akademisyen – amberPlatform)
“Metabody Projesinin Tanıtımı”, Jaime de Val (performans sanatçısı – Reverso)
“MotionComposer:  Hareketi Müziğe Çevirme – Engelli ve Engelsiz Bireyler İçin”, Robert Weschler (Koreograf, performans sanatçısı – Palindrome)
“Farklı Bedenlerle Dans”, Tuğçe Tuna (Dans ve performans sanatçısı, koreograf ve akademisyen – Rem Dans )
“Teknolojik Araç ve Yöntemleri Selebral Palsi için Kullanıma Sokmak”, Feride Bilir (PT, MSc, BT)
“Hareketten Forma: Kristal Bedenler”, Şafak Uysal (Mimar, koreograf, akademisyen)
“Etkileşimli Ortamlar”, Nimish Biloria (Mimar – Hyper Space)
Nilüfer Kozikoğlu (Mimar)
“Giyilebilir Dinamikler: Bedenin ifade gücünü anlamak için fiziksel hareketin dinamiklerini uyarlayan metodlar”, Paola Tognazzi (Fiziksel etkileşim tasarımcısı, koreograf)

Forum
Performanslar:
Farklı Bedenlerle Dans (Rem Dans, Palindrome)
Sheldon’la Dans! (Paola Tognazzi)
Motion Composer (Robert Wechsler)

Katılımcı Sunumlar:
Motion Composer (Palindrome, Metabody)
Wearable Dynamics (Paola Tognazzi)
Koreografik Dizilimler (Tuğçe Tuna, Robert Wechsler)

Atölye Sunumları:
Engel Değil (Nilüfer Kozikoğlu, Tuğçe Tuna, Nimish Biloria)
Kristal Bedenler (Şafak Uysal, Mutlu Güngör, Ezgi Baştuğ)