Engel Değil

Nilüfer Kozikoğlu

Yerine özgü yerleştirme, Metabody İstanbul 2014

Mekanın bileşenleri olanaklı kılar, olasılık getirebilir, önleyebilir, engeller, örter, kapatabilir, kısıtlar.  Duvar olsa böler, üst örtüyse barındırır, kapıysa açar, kemerse tutar…

Yerleştirme bu olasılıklar üzerine bir deneme. Devinimli şişme hacim silsilesinden oluşur. Birarada ve münferit genleşip sönümlenen hacimler aynı zamanda alan açan, kısıtlayan, engel oluşturan haller dizisi yaratır.

Tuğce Tuna farklı bedenlerle yerleştirmenin içinde ve çevresinde tartışmayı bedenselleştirecek.