Kristal Bedenler

postericinmtl

 

 

 

 

 

 

 

Şafak Uysal + Mutlu Güngör + Ezgi Baştuğ

“Bedenin neye muktedir olduğunu bilmiyoruz…” / Spinoza

Hareket uzamı, insanın hareketi dolayısıyla işgal ettiği uzamdır ve beden hareket ettikçe daimi olarak genişler ve karmaşıklaşır. Dolayısıyla insanın mekânı tasarlama ve işgal etme etkinliği bedenle başlar. Kristal Bedenler, bedenin, tabiatı itibariyle uçucu bir nitelik taşıyan eylemlerini ve bu eylemleri oluşturan hareketleri haritalandırıp cisimleştirmeyi esas alan bir atölye çalışmasıdır. Hiçbir bedenin engelsiz olmadığı, her bedenin kendine özgü tekilliklerin bir araya gelmesiyle oluştuğu kabulünden yola çıkar; dolayısıyla kategorik bir engellilik halinden çok, her bir bedenin kendine özgü bir norm tanımlama ve fark üretme kapasitesine vurgu yapar. Edward Muybridge‘in fotoğraf dizilerinden Etienne-Jules Marey‘in hareket analizlerine, Henri Bergson‘un zamanı süre olarak kavramsallaştırmasından Fütürizm‘in duyumsamanın dinamiğini görselleştirme arayışına, Loie Fuller‘in kumaş danslarından Oskar Schlemmer‘in mekânsal/teatral araştırmalarına, Laban Hareket Analizi’nden William Forsythe‘ın doğaçlama teknolojilerine uzanan geniş bir yelpazeden ilham alır. Hepsinden öte ilgilendiğimiz şey, bedenin mekânı/uzamı biçimlendirme kapasitesini görünür kılmak ve bu yöndeki algı çerçevemizi genişletmektir. Bu bağlamda “kristal” hem atölyenin sonucunda elde edilecek mimari/heykelsi formların yapısına, hem de bu formlara kaynak oluşturan bedenlerin/hareketlerin kırılganlığına işaret eder.

Üç gün sürecek atölyenin başlangıcında Rhinoceros ve Grasshopper gibi üçboyutlu modelleme programları aracılığıyla dijital ortamda basit hareket yakalama (motion-capture) teknolojilerine temel bir giriş yapıldıktan sonra, hareketten bilgi toplama, bu bilgiyi görsel olarak ifade etme ve nihayet manipüle ederek üçboyutlu bir forma dönüştürmeye odaklanan üç aşamalı bir yöntem izlenecektir. Atölyenin sonunda ise her grubun çalışma sürecini özetleyen bir posterin yanısıra, grubun elde ettiği formun üçboyutlu bir baskısı üretilecektir.

Atölye çalışması “engellilik” kavramını çeşitli boyutlarıyla ele almaya hevesli herkese açıktır. Katılımcılar farklı arkaplanlardan gelen beş ilâ altı kişilik gruplar halinde çalışacaktır. Mimarlık, iç mimarlık, endüstriyel tasarım, grafik tasarım, animasyon, yeni medya, sinema, dans ve tiyatro gibi tasarım ve sanat alanlarından yeni mezunlar, yükseklisans öğrencileri ve genç profesyonellerin yanısıra; sosyoloji, felsefe, kültürel çalışmalar ve dramaturji gibi bağlamlarda beden odaklı çalışmalar yürüten araştırmacılar özellikle davetlidir.

 

PROGRAM/AKIŞ:

1. GÜN (6 KASIM, PERŞEMBE)
09:00 – 10:00                          Mekana giriş, kahvaltı/sohbet ve hazırlık
10:00 – 11:30                           Sunum: Problem tanımı
11:30 – 13:00                           Eğitim: Rhino & Grasshopper 1
13:00 – 14:00                           Öğle arası (Grupların oluşturulması)
14:00 – 15:00                           Eğitim: Rhino & Grasshopper 2
15:00 – 18:00                           Atölye: Kavramsal çerçeve geliştirme

2. GÜN (7 KASIM, CUMA)
09:00 – 10:00                          Mekana giriş, kahvaltı/sohbet ve hazırlık
10:00 – 11:00                           Eğitim: Hareket yakalama ve ifade etme
11:00 – 13:00                           Atölye: Kavramsal çerçeve revizyon
13:00 – 14:00                           Öğle arası
14:00 – 15:00                           Sunum: Kavramsal çerçeve final
15:00 – 16:00                           Eğitim & süpervizyon: Hareketin manipülasyonu
16:00 – 19:00                           Atölye: Form denemeleri

3. GÜN (8 KASIM, CUMARTESİ)
Gün boyunca: Üçboyutlu modelleme & grafik sunum hazırlıkları
Akşam: 3D modellerin baskı için teslimi

4. GÜN (9 KASIM, PAZAR)
Sabah: A1 paftaların çıktılarının alınması ve teslimi
Öğleden sonra: Sunuş ve demo

 

KATILIM YÖNTEMİ & PROFİL:
Atölye süresince 5-6 kişilik üç grup halinde çalışılacaktır; dolayısıyla toplam kontenjan maksimum 18 kişi ile sınırlıdır. Her grubun ortalama olarak aşağıdaki gibi bir kompozisyona sahip olması hedeflenmektedir:

– Sanat ve tasarım alanlarından iki ila üç kişi (mimarlık, iç mimarlık, endüstriyel tasarım, yeni medya, sinema, animasyon gibi farklı alanlardan olabilir; en az bir kişinin Rhino’ya hakim olması gerekmektedir);
– Dans ve/ya tiyatro alanından bir kişi;
– Grafik tasarım, iletişim tasarımı alanından bir kişi;
– Sosyoloji, felsefe, kültürel çalışmalar gibi alanlardan bir kişi.

Profil itibariyle hedef kitlemiz bu alanlardan yeni mezunlar, yükseklisans öğrencileri ve genç profesyonelleri kapsamaktadır. Atölyeye katılmak isteyenler, kısa bir niyet mektubu ve özgeçmişleri ile birlikte bodyspace@amberplatform.org adresine başvuruda bulunabilirler. Tasarımcıların bunlara ek olarak daha önceki çalışmalarından örnekler içeren, mümkünse web üzerinden erişilebilir bir portfolyo sunmaları tercih sebebidir.

 

ÇIKTI:
Kısa sunuş + demo + sergi (üç gruptan 70x100cm birer poster ve birer 3B baskı).

grup 3 grup1 grup2