Category Archives: Beden ve Mekan için Arayüzler

Sheldon’la Dans

İçinizdeki Jedi’nin algoritmasını yazın. Yazılımın tasarım yöntemlerinidansa ve fiziksel koordinasyon çalışmasına uyarlama. Bu atölye, Beden Zihin Merkezleme tekniği, David Zambrano’nun Alçaktan Uçuç tekniği ve Canningham tekniğini etkileşimli bir araç olan WearMe_SuperNow, hareket sensörü taşıyan bileklikler ve Dancing with Sheldon isimli program ile entegre ederek dans parçaları yaratmak ve hareket dinamiğinin kalitesini araştırmayı hedefliyor. Hareket sensörlerini

Read More

Ders/Sunumlar

projesi çerçevesinde… Atölyelerde misafir ders/sunumlar gerçekleşecek. Jaime de Val ve Nimish Biliora atölyelere katılarak ders/sunumlar gerçekleştirecek, kendi profesyonel hayatlarındaki ve Metabody projesindeki tecrübe ve yaklaşımlarını paylşacaklar. Jaime de Val meta-medya sanatçısı, filozof, performanscı Reverso’nun (www.reverso.org) yöneticisi ve METABODY Projesinin (www.metabody.eu) koordinatörüdür. Jaime sanat teknoloji, eleştirel kuram ve aktivizm kesişiminde disiplinlerarası projeler geliştirir ve Avrupa’da, Kuzey

Read More

MetaBodyBox

Bu atölye EU tarafından desteklenen MetaBody projesinin de bir parçası olarak MetaBody Box’u kullanır. MetaBody Box’ hareketi müziğe çevirir. Selepral palsi, otizm, körlük, bedensel ve zihinsel engellilik, alzaymer, parkinson gibi geniş bir perspektifte engelliler, MetaBody Box ile kendilerini müziksel olarak ifade etme olanağına sahipler. Mühendisler, hareket uzmanları, müzisyenler ve terapistlerden oluşan bir ekibin geliştirmekte olduğu araç

Read More

Engel Değil

Nilüfer Kozikoğlu Yerine özgü yerleştirme, Metabody İstanbul 2014 Mekanın bileşenleri olanaklı kılar, olasılık getirebilir, önleyebilir, engeller, örter, kapatabilir, kısıtlar.  Duvar olsa böler, üst örtüyse barındırır, kapıysa açar, kemerse tutar… Yerleştirme bu olasılıklar üzerine bir deneme. Devinimli şişme hacim silsilesinden oluşur. Birarada ve münferit genleşip sönümlenen hacimler aynı zamanda alan açan, kısıtlayan, engel oluşturan haller dizisi

Read More

Kristal Bedenler

              Şafak Uysal + Mutlu Güngör + Ezgi Baştuğ “Bedenin neye muktedir olduğunu bilmiyoruz…” / Spinoza Hareket uzamı, insanın hareketi dolayısıyla işgal ettiği uzamdır ve beden hareket ettikçe daimi olarak genişler ve karmaşıklaşır. Dolayısıyla insanın mekânı tasarlama ve işgal etme etkinliği bedenle başlar. Kristal Bedenler, bedenin, tabiatı itibariyle uçucu

Read More

Farklı Bedenlerle Dans 2014

RemDans performans kolektifinin ilk adımıdır ‘Farklı Bedenlerle Dans’. Farklı fiziksel özellikleri olan kişilerle, bedenin düşünsel, duyusal ve plastik yapısındaki çeşitliliğe odaklanılan bir eserdir. Engel’in ne ve kime ait olduğuna odaklanır. Proje bedene yeni, dürüst bir algı ile yaklaşmayı ve alışıla gelmiş, popüler yargılarından uzaklaşmayı istemekle beraber, aynı zamanda bedeni farklı fiziksel koşullarla yönlendirebilme biçimlerini de

Read More

Beden ve Mekan için Arayüzler

“Beden eski beden değil!” 9 Kasım 2014 Pazar günü Salt Beyoğlunda gerçekleşecek olan bu bir günlük etkinlik, bedenin kapasitelerini arttıran teknolojiler üzerine sürmekte olan sanatsal araştırmaları ve bedensel harekete-ve-ifadeye odaklanan bazı uygulamaları örnekliyor. Yeni teknolojiler bedenin kapasitelerini arttırır ve bedenlerimizi dönüştürürken, biz bu etkinlikte özellikle farklı bedenlere ve bedensel farklılıklara yeni teknolojilerin perspektifinden bakmak istedik.

Read More

Program – Beden ve Mekan için Arayüzler

Salt Beyoğlu 9 Kasım 2014 – Pazar 12:00 – 18:00 Bu yarım günlük programda yeni teknolojiler  ile beden ve mekan ilişkisi üzerine araştırmalarını sürdüren sanatçıların performans ve sunumlarını karma bir program olarak izleyeceksiniz   Zaman Çizelgesi* 13:00    “Beden ve Mekan için Arayüzler”, Ekmel Ertan (Konuşma) 13:15     “Metabody Projesinin Tanıtımı”, Jaime de Val (Konuşma) 13:30

Read More