Category Archives: sunumlar

Ders/Sunumlar

projesi çerçevesinde… Atölyelerde misafir ders/sunumlar gerçekleşecek. Jaime de Val ve Nimish Biliora atölyelere katılarak ders/sunumlar gerçekleştirecek, kendi profesyonel hayatlarındaki ve Metabody projesindeki tecrübe ve yaklaşımlarını paylşacaklar. Jaime de Val meta-medya sanatçısı, filozof, performanscı Reverso’nun (www.reverso.org) yöneticisi ve METABODY Projesinin (www.metabody.eu) koordinatörüdür. Jaime sanat teknoloji, eleştirel kuram ve aktivizm kesişiminde disiplinlerarası projeler geliştirir ve Avrupa’da, Kuzey

Read More

Engel Değil

Nilüfer Kozikoğlu Yerine özgü yerleştirme, Metabody İstanbul 2014 Mekanın bileşenleri olanaklı kılar, olasılık getirebilir, önleyebilir, engeller, örter, kapatabilir, kısıtlar.  Duvar olsa böler, üst örtüyse barındırır, kapıysa açar, kemerse tutar… Yerleştirme bu olasılıklar üzerine bir deneme. Devinimli şişme hacim silsilesinden oluşur. Birarada ve münferit genleşip sönümlenen hacimler aynı zamanda alan açan, kısıtlayan, engel oluşturan haller dizisi

Read More

Program – Beden ve Mekan için Arayüzler

Salt Beyoğlu 9 Kasım 2014 – Pazar 12:00 – 18:00 Bu yarım günlük programda yeni teknolojiler  ile beden ve mekan ilişkisi üzerine araştırmalarını sürdüren sanatçıların performans ve sunumlarını karma bir program olarak izleyeceksiniz   Zaman Çizelgesi* 13:00    “Beden ve Mekan için Arayüzler”, Ekmel Ertan (Konuşma) 13:15     “Metabody Projesinin Tanıtımı”, Jaime de Val (Konuşma) 13:30

Read More